Lid worden

Om lid te worden volstaat het om volgende stappen te doorlopen.

 

Lees wel eerst even dit nieuwsbericht ivm initiatietrainingen ROBA

 

Stap 1: INFO

Lees eerst het Huishoudelijk reglement van ROBA

Meer informatie ivm de trainingsuren kan je vinden via de volgende links:

Rekeninginformatie ROBA kernen:

Kern IBAN nummer Folder
Betekom BE35 7343  0821  0637 Info-folder BETA
Diest BE95 3630  2646  3458 Info-folder DAK
Wespelaar BE90 7340  0268  9232 Info-folder HERA

ROBA medische fiche

Bij de aansluiting kan je een medische fiche toevoegen. Dit is niet verplicht. Maar het zorgt ervoor dat trainers en medewerkers op de hoogte kunnen gesteld worden van bepaalde medische condities. Uiteraard bewaren we deze informatie op een veilige plaats, hebben slechts de strikt noodzakelijke medewerkers er toegang toe, en kan je ten alle tijde vragen om deze gegevens te verwijderen.

 

Stap 2: INTRODUCTIE

Het bestuur en de atleten van Regio Oost-Brabant Atletiek heten jou van harte welkom. Als nieuw lid of als bijna nieuw lid zal alles en iedereen in ROBA voor jou nog een beetje nieuw zijn. Geen nood echter, je zal binnen de kortste keren een stel nieuwe vrienden en vriendinnen hebben binnen de club.

Aansluiten bij ROBA kan je vanaf de leeftijd van 6 jaar en op elk ogenblik van het jaar. Hiervoor heb je twee documenten nodig:

 • de "aansluitingskaart" (éénmalig)
 • een "aanvraag vergunning" (jaarlijks te vernieuwen)

Je kan deze documenten bekomen op het secretariaat van ROBA in Betekom, Diest en Wespelaar. Ook als je nog vragen hebt, kan je daar terecht.

 

Stap 3: INSCHRIJVEN

Bij de inschrijving krijg je 2 kaarten om in te vullen:

 • een "aansluitingskaart" voor vrouwen (roze) of voor mannen (zalmkleur)
 • een kaart voor "aanvraag vergunning" vrouwen (roze) of mannen (zalmkleur)

Beide documenten bezorg je aan je kernsecretaris. Alles wordt dan opgestuurd naar de VAL nadat je het verschuldigde lidgeld betaald hebt. Een tijdje later krijg je dan een borstnummer.

Jaarlijks moet je, om een nieuw borstnummer te bekomen, een nieuwe "aanvraag vergunning" indienen. Een jaarlijks preventief sportmedisch onderzoek is niet meer verplicht, maar het wordt evenwel sterk aangeraden bij: beginnende atleten, intensieve competitie, oudere atleten en atleten met gezondheidsproblemen. Consulteer desgewenst www.sportkeuring.be.

Lidgeld

Jaarlijks dient samen met het formulier "aanvraag vergunning" het lidgeld betaald te worden. Dit kan best gebeuren via een overschrijving op de bankrekening van de kern waarbij je je aansluit of al aangesloten bent. Vergeet hierbij niet de naam van de atleet of de atleten te vermelden!

Dit lidgeld dient om de bijdrage aan de VAL te betalen alsook een deel van de onkosten voor trainers, infrastructuur, secretariaat, verzekering enz... Hieronder volgt een kort overzicht van de geldende lidgelden waarbij korting zijn ingebouwd voor gezinsaansluitingen:

Bepaling van het lidgeld

 • Nieuw lid: iedereen die niet bij ROBA was aangesloten de laatste twee atletiekjaren (2018-2019 of 2017-2018) als wedstrijdatleet of recreant.
 • Wedstrijdatleet: iedereen in bezit van een VAL-borstnummer. Kan zo deelnemen aan alle officiële VAL- en LBFA-wedstrijden (veldlopen, outdoor- en indoorpistemeetings). Wordt begeleid door gediplomeerde trainers op de voorziene trainingsmomenten per categorie in de kernen. Je komt in aanmerking voor alle ROBA premiesystemen (als je je het volgende atletiekjaar opnieuw aansluit als wedstrijdatleet of recreant) en voor een eventuele gezinskorting.
 • Recreant: wordt begeleid door een gediplomeerde trainer tijdens de trainingsmomenten in de kernen. Je kan niet deelnemen aan wedstrijden waarvoor een VAL-wedstrijdnummer vereist is (veldlopen, outdoor- en indoorpistemeetings) en je komt niet in aanmerking voor de ROBA premiesystemen en de eventuele gezinskortingen op de lidgelden. Is enkel mogelijk vanaf junior. Aansluiting als Recreant kan niet bij ROBA voor atleten behorende tot de categorieën Kangoeroe, Benjamin, Pupil, Miniem, Cadet en Scholier. We stimuleren om maximaal aan de trainingen in jouw kern en voor jouw categorie deel te nemen, alsook aan wedstrijden (behalve kangoeroe).
 • Wedstrijdkorting: Om in aanmerking te komen voor de wedstrijdkorting op het lidgeld, moeten de benjamins, pupillen, miniemen, cadetten en scholieren minimum aan 5 officiële VAL/LBFA-wedstrijden hebben deelgenomen in het voorbije seizoen. Ook voor juniors, masters en senioren geldt een minimum van 5 officiële VAL/LBFA-wedstrijden of in aanmerking komen voor de eindstand van het ROBA winter- of zomercriterium om aanspraak te maken op de wedstrijdkorting. Verschillende wedstrijdproeven op één dag gelden als één wedstrijd. Indien een atleet door kwetsuren of andere belangrijke reden (o.a. verblijf in het buitenland) een langdurige periode onbeschikbaar is, dan wordt het aantal wedstrijden à rato verminderd voor deze atleet. Benjamins die overkomen van de kangoeroes komen niet in aanmerking voor een wedstrijdkorting
 • Verzekering: verzekering is voorzien voor iedere aansluiting

We wijzen erop dat de trainingsmomenten van wedstrijdatleten verschillen van de trainingsmomenten van recreanten! Voor de trainingsdagen van de verschillende groepen in de kernen Diest, Wespelaar en Betekom verwijzen we naar onze pagina's Jeugdwerking - Trainingen en Atleten - Trainingen.

 

Wat krijg ik, als atleet nu hiervoor terug?

A. Algemeenheden:

Aansluiting bij ROBA, waardoor je aan "eigen ROBA-wedstrijden" hetzij gratis (zomermeetings), hetzij aan een gunsttarief (vb. joggings) kan deelnemen.

Aansluiting bij VAL + borstnummer (niet voor recreanten), zodat je aan alle officiële wedstrijden (crossen, piste, indoor, weg) kan deelnemen.

Ongevallenverzekering

Gebruik kunnen maken van de volledige ROBA-infrastructuur, zijnde:

 • de tartanpiste te Betekom

 • de tartanpiste te Diest

 • de tartanpiste te Wespelaar

 • al de gehuurde indoor-locaties tijdens de winter

 • uiteraard het gratis gebruik van de logistieke infrastructuur (verlichting, douches, horden,...)

Een clubtrui bij de eerste aansluiting

Een aanbod aan clubkledij aan gunsttarieven.

 

B. Specifieke zaken per leeftijdscategorie:

benjamins-pupillen-miniemen:

Andere leeftijdscategorieën: