Wat te doen bij ongeval?

Enkel recreanten, wedstrijdatleten of kangoeroes die in orde zijn met de aansluiting zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen! Dit betekent dat ROBA jouw ongeval kan aangeven bij de verzekeringsmaatschappij. Zij zal de kosten terugbetalen die niet door de mutualiteit worden gedekt.

OPGELET, het gaat hier om een ONGEVALLENverzekering. Alle letsels als gevolg van overbelasting worden niet gedekt door de polis.

Wat doe je bij een ongeval?

  1. Breng je trainer op de hoogte van het letsel.
  2. Download je aangifteformulier hier. Je vult het formulier in en laat het medische attest invullen door de behandelende geneesheer.
  3. Stuur het document op naar de verzekeringsmaatschappij binnen de 10 dagen na het ongeval.
  4. Enkele weken later ontvang je een brief van de maatschappij waarin ze de ontvangst van jouw aangifte bevestigen. Deze brief bevat een referentie die je moet vermelden bij alle correspondentie over het ongeval met de verzekeringsmaatschappij.
  5. Vraag aan de mutualiteit een overzicht van de kosten die je zelf hebt betaald en stuur dit samen met andere facturen en apothekersrekeningen door naar de verzekeringsmaatschappij.
  6. Indien je genezen bent, stuur je het attest van genezing door naar de maatschappij zodat het dossier kan afgesloten worden.

Contactpersoon: Jos De Bie